Portföljen
Tidigare projekt – Digitala affärsutvecklingstjänster

Några projekt där jag även utvecklat hemsidan. De flesta har dock innehållit en kombination av strategiskt arbete och praktiskt genomförande. Min unika blandning av teknisk kompetens och affärskompetens möjliggör att strategierna blir praktiskt förankrade och också genomförda. Idag fokuserar jag mer på strategiskt och taktiskt arbete, men kan fortfarande hjälpa till med genomförandet (beroende på projekt).